Momentum’s første nyrenoverede offshore møller i Bockstigen ser dagens lys.

Kategorier: 2018 28 Oct 2018

Siden det tidlige forår 2018 har Momentum arbejdet intensivt på repowering af 5 styk 20 år gamle WindWorld 500 kW vindmøller med 39 meter rotor. De er blevet udskiftet med nyrenoverede Vestas V47 660 kW vindmøller med 47 meter rotor.

Projektet er det første af sin slags, idet ingen andre i verden har foretaget en sådan repowering af vindmøller off shore før.

Projektet, som har været meget omfattende, har blandt andet indeholdt:

 • Fremskaffelse af finansiering
 • Sikring af byggetilladelse hos alle myndigheder
 • Forstærkning af havneområde, hvorfra udskibning har fundet sted
 • Forhandling med alle leverandører, herunder offshore platform (Jack-up rig), kran firmaer, lods, forsikringsselskab mfl.
 • Indkøb af brugte Vestas V47 intakte naceller og vinger samt total renovering af disse
 • Projektbeskrivelse omkring renovering af vinger og alle hovedkomponenter
 • Design af specialværktøj til håndtering af udskiftning af vinger og naceller på land og til vands
 • Implementering af helt ny controller til overvågning og styring af møllen
 • Havbundsundersøgelser
 • Havbiologi
 • Orientering i lokalsamfundet
 • Forplejning for al personel
 • Styring og koordinering af alle processer

Resultatet af indsatsen er en forøgelse af møllernes tekniske levetid på +15 år og en fordobling af den årlige produktion fra 5.500.000 kWh til forventeligt +11.000.000 kWh.

Selvom de gamle møller ikke er erstattet af nye og moderne vindmøller, så viser processen, at vi kan etablere særdeles kosteffektive løsninger ved at tænke alternativt.

Vi har kunnet bevare tårne, fundamenter og infrastruktur og har derved kunne skabe en yderst rentabel løsning fremfor at tage de udslidte vindmøller ned.

Vi tror på, at vi også fremover vil se flere løsninger som denne, og Momentum agter at søge disse muligheder qua de mange gode erfaringer, Bockstigen projektet har givet.

For nærmere information kontakt CEO Kim Madsen, tlf 46337010 eller på kim@momentum-gruppen.com