Momentum gennemfører verdens første repowering projekt af vindmøller offshore

Kategorier: 2018 26 Nov 2018

Momentum Gruppen A/S gennemfører verdens første repowering af off shore windfarm ved Gotland i Sverige

Momentum Gruppen A/S har netop afsluttet gennemførelsen af et repowering projekt 4 km ude i vandet ud for Gotlands sydvest kyst.

De 5 møller er succesfuldt gået i drift den 23/11 2018, efter at have været igennem en større teknologisk opgradering.

Projektet har omfattet udskiftning af naceller, vinger og styresystemer i 5 styk 20 år gamle og udtjente 500kW WindWorld vindmøller, og erstattet dem med 5 styk nyrenoverede Vestas V47 600 kW møller.

Tårne, fundamenter og kabel til land forblev uændret og er således blevet genanvendt.

Udskiftningen betyder en forlængelse af vindmøllernes tekniske levetid på +15 år og mere end en fordobling af møllernes hidtidige produktion fra ca. 5 mio. kWh/år til ca. 11 mio. kWh/år.

Administrerende Direktør for Momentum Gruppen A/S Kim Madsen udtaler: "Med gennemførelsen af dette projekt har Momentum vist, at vi kan assistere ejerne af ældre vindmøller med at forlænge levetiden på deres investering, også under vanskelige forhold som offshore. Vi har stået for den komplette styring af samtlige processer fra indkøb af brugte møller, renovering af tårne, naceller og hovedkomponenter, til fragt og installation af de renoverede møller og nedtagning af og bortskaffelse af gamle møller. Projektet er et resultat af udviklingen hos investorerne, hvor disse i dag forventer, og stiller krav om, at deres asset manager er med i alle processer som kan forbedre afkastet af deres investering."

Projektet viser, at det i mange tilfælde er en bedre, og måske endda den eneste, løsning, at genbruge og renovere gamle møller og erstatte de eksisterende og teknisk udtjente møller, med disse. 

Momentum Gruppen A/S forventer således, at vindmølleejerne i stigende grad vil efterspørge lignende løsninger fremover, hvor økonomi eller lokale forhold begrænser eller umuliggør opstillingen af nye, store og moderne møller.

Momentum Gruppen A/S er allerede i gang med næste projekt i Sverige, hvor højde begrænsninger i området gør, at anvendelse af renoverede og teknologisk opdaterede møller, er eneste økonomisk rentable mulighed, for at opstille vindmøller i området.

For yderligere oplysninger kontakt adm. dir. Kim Madsen på kim@momentum-gruppen.com eller på telefon 46 33 70 10.